Mai multe / MoreACEST PROIECT A FOST REALIZAT CU SPRIJINUL ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA (OAR), PRIN FINANŢARE DIN TIMBRUL DE ARHITECTURĂ
THIS PROJECT WAS ACCOMPLISHED WITH THE SUPPORT OF THE ROMANIAN CHAMBER OF ARCHITECTS (OAR), THROUGH FINANCING FROM THE ARCHITECTURE TAX


AUTORI/AUTHORS:
prep. arh. Răzvan LĂCRARU
asist. arh. Mihaela LĂCRARU

DESEN COPERTĂ/COVER DRAWING:
prep. arh. Răzvan LĂCRARU

MULŢUMIM/THANKS:
- prof. univ. dr. arh. Mircea OCHINCIUC, preşedinte al Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR
- ec. Gabriela TEODORESCU, director economic al Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR
- ec. Isabelle TEODORESCU, responsabil financiar al Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR
- arh. Cătălin SĂTMĂREAN
- arh. Ştefan BIANCO
- asist. arh. Mihaela BĂLAN


Bibliografie / Bibliography- Celac, Mariana; Carabela, Octavian; Marcu-Lapadat, Marius, 2005, Bucureşti, arhitectură şi modernitate, un ghid adnotat, Editura Simetria, Bucureşti, România
- Constantin, Paul, 1986, Dicţionar universal al arhitecţilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, România
- Criticos, Mihaela, 2009, Art Deco sau modernismul bine temperat, Editura Simetria, Bucureşti, România
- Dragu Dimitriu, Victoria, 2010, Poveşti cu statui şi fântâni din Bucureşti, Editura Vremea, Bucureşti, România
- Duculescu, Mirela (editor), 2011, Fondul documentar de arhitecturădin România – Raport preliminar de politică culturală, Editura Simetria, Bucureşti, România
- Gheorghiu, Petru, 2010, Un specific de locuire bucureştean, Editura Universitară Ion Mincu, Bucureşti, România
- Hâciu, Anastase, 1936, Aromânii - Comerţ, industrie, arte, expansiune, civilizaţie, Tipografia Cartea Putnei, Focşani, România
- Machedon, Luminiţa; Scoffham, Ernie, 1999, Romanian modernism: the architecture of Bucharest 1920-1940, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA
- Marcu-Lapadat, Marius, 2003, Feţele ornamentului, Arhitectura bucureşteană în secolul 20, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, România
- Noica, Nicolae Şt., 2010, Emil Prager - un model, Editura Vremea, Bucureşti, Romania


- Revista Arhitectura, 1924

Fotografii/Photos:
- 1-16, 20 - arh. Cătălin SĂTMĂREAN
- 17 - arh. Răzvan LĂCRARU
- 18 - Revista Arhitectura, 1925
- 19 - fotografie de epocă - Noica, Nicolae Şt., 2010, Emil Prager - un model, Editura Vremea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu